PRYWATNE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE.
  Współpraca
 

Szanowni Państwo.
Oferta współpracy przy sprzedaży pożyczki krótkoterminowej, tzw. chwilówki skierowana jest do szerokiego grona przedsiębiorców oraz osób fizycznych chcących zwiększyć swoje comiesięczne dochody wpływające do domowego budżetu.
Krótkoterminowa pożyczka konsumencka udzielana ze źródeł prywatnych jest doskonałą alternatywą drogiego kredytu bankowego przy jednoczesnym uproszczeniu procedur i skróceniu do minimum okresu oczekiwania na uruchomienie środków.
Oferta skierowana jest do osób uzyskujących dowolne, potwierdzone źródło dochodu, mających w chwili podpisania umowy pożyczki krótkoterminowej nie więcej niż 75 lat,potrzebujących kwoty w wysokości 500 złotych na natychmiastowe i niespodziewane wydatki.
Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że Pożyczkobiorca nie jest weryfikowany w bazie Biura Informacji Kredytowej, Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, prowadzonych przez Związek Banków Polskich ani w bazach Biur Informacji Gospodarczych Krajowego Rejestru Dłużników.Fakt ten zmniejsza niezaprzeczalnie ilość procedur koniecznych do wydania decyzji kredytowej.
Jedynym zabezpieczeniem spłaty zaciągnietego zobowiązania jest weksel własny "in-blanco" Pożyczkobiorcy a jedynym kosztem dodatkowym (poza zwrotem pożyczki powiększonej o procent i opłaty manipulacyjne)konieczność dokonania zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% od udzielonej pożyczki netto na podstawie odpowiedniej deklaracji PCC- co w przypadku naszej oferty wynosi jedynie 10 złotych!!!
Poza wymienionymi sytuacjami Pożyczkobiorca nie ponosi innych ukrytych kosztów!!!

Współpraca z nami może być traktowana jako dodatkowe źródło dochodów dla naszych agentów i jest zawierana w formie umowy o dzieło na każdy miesiąc roku.Wynagrodzenie z tytułu zawarcia każdej, nowej umowy pożyczki krótkoterminowej wynosi 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)netto od każdej nowo podpisanej umowy!!!
Tak więc wysokość Państwa wynagrodzenia z tytułu współpracy z nami jest adekwatna do włożonego wysiłku w powierzone zadania.Średnio każdy agent podpisuje w miesiącu około 10 nowych umów, co pozwala na zarobienie 500 złotych netto miesięcznie, dodatkowo dla domowego budżetu naszego agenta.

Aby rozpocząć z nami współpracę należy wysłać maila z krótkim opisem aktualnego zajęcia zawodowego, charakterystyką regionu zamieszkania oraz następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zameldowania i zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo należy przesłać skan dowodu osobistego oraz skan zaświadczenia o niekaralności wydawanego w Sądach rejonowych właściwych dla miejsc zamieszkania agentów.
Oryginał dowodu osobistego oraz zaświadczenia z krajowego rejestru sądowego należy przedstaqwić do wglądu w dniu podpisania umowy o współpracy (umowy o dzieło).
UWAGA!!! Każdy z naszych współpracowników weryfikowany jest w Biurze Informacji Kredytowej, Międzybankowej Informacji Gospodarczej- Bankowy Rejestr oraz w Biurze Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Dłużników.
Działania te mają na celu wyeliminowanie osób posiadających celowe zobowiązania wobec instytucji finansowych, przedsiębiorców i osób prywatnych.

Kontakt w sprawie współpracy: kredyt.express@interia.pl z dopiskiem "współpraca"

ZAPRASZAMY!!!

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od jaroslaw Hubka( jaroslawhubkawp.pl ), 12.12.2013, o 20:38 (UTC):
chce nawiazac wspolprace , prowadze posrednictwo finansowe . Prosze o szczegoly wspolpracy
nr kontaktowy 606198881Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj! Copyright restrected  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=