PRYWATNE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE.
  Gdzie jesteśmy-ogólnokrajowa obsługa Pożyczkobiorców
 

Szanowni Państwo.
Usługi krótkoterminowej pożyczki prywatnej powstały z myślą o mieszkańcach województwa kujwasko-pomorskiego a w szczególności miast Bydgoszczy i Torunia.
Jednak charakterystyczną cechą każdego przedsięwzięcia jest wymuszona wcześniej czy później ekspansja zwiększająca zarówno portfel potencjalnych klientów jak i zyski inwestora, tak więc podjęliśmy decyzję o poszerzeniu usług pożyczki chwilówki na cały obszar województwa a jeśli zajdzie potrzeba jesteśmy również gotowi obsługiwać potencjalnych Pożyczkobiorców z terenu całej Polski.
Rozwój nowoczesnych technologii, szeroki, bezproblemowy dostęp do internetu oraz urządzeń komputerowych sprawia, że umowy pożyczki krótkoterminowej zawierać możemy dosłownie przez internet. Zwiększa to tylko minimalnie koszty dodatkowe Pożyczkobiorcy, gdyż wymaga od niego skorzystania z kurierskiej usługi Poczty Polskiej lub operatora prywatnego celem szybkiego dostarczenia kompletu podpisanych dokumentów.
Procedura podpisywania umowy przez internet-etapy:
1. przesłanie drogą mailową dokładnych danych osobowych oraz danych o źródle i wysokości uzyskiwanego dochodu;
1a. dołączenie do powyższego skanów dokumentów: dowodu osobistego,zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, decyzji o przyznaniu waloryzacji świadczenia,dowodów wypłaty świadczenia lub wyciagów z rachunku bankowego za ostatnie dwa miesiące,decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych (w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu);
2. po przesłaniu niezbędnych danych następuje weryfikacja Pożyczkobiorcy pod kątem zgdoności i autentyczności podanych danych;
3. decyzja kredytowa (podejmowana w czasie nie dłuższym niz 48 godzin od momentu otrzymania skanów dokumentów i niezbędnych danych);
4. przesłanie wzorów umowy pożyczki krótkoterminowej (chwilówki)maile na adres Pozyczkobiorcy;
5. odesłanie przez Pożyczkobiorce podpisanych dokumentów wraz z oryginałem zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach bądź kserokopiami pozostałych dokumentów(jak np. decyzje o przyznaniu świadczenń emerytalnych lub rentowych);
6. po otrzymaniu kompletnej dokumentacji nastepuje natychmiastowe uruchomienie środków na wskazane przez Pożyczkobiorcę konto (nie koniecznie stanowiace własność Pożyczkobiorcy o ile Bank odbiorcy dokona księgowania!!!UWAGA- przed podaniem numeru rachunku bankowego nie należącego do Pozyczkobiorcy, na które maja zostać skierowane środki z pożyczki krótkoterminowej należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem księgowania danego Banku. Niektóre Banki w Polsce księgują wyłącznie po numerze rachunku bankowego - jak np. ING Bank Śląski- niektóre natomiast wymagają pełnej nazwy właściciela rachunku i nie zaksięguja przelewu przychodzącego na inne nazwisko!!!
W takim przypadku środki z udzielonej chwilówki wracają na konto inwestora co znacznie wydłuża okres oczekiwania na środki finansowe!!!

W przypadku dwukrotengo zwrotu środków na konto inwestora ( dwukrotnie, błędnie podane konto lub niezapoznanie się z regulaminaimi księgowania w Bankach odbiorców innych niż Pożyczkodawca ale przez niego wskazanych) zastrzegamy sobie prawo do doliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 13% od kwoty udzielonej pożyczki netto (kwoty 65 złotych).
W przypadku trzykrotnego błędu księgowania w Banku odbiorcy wskazanego przez Pożyczkobiorcę umowa pożyczki zostanie wypowiedziana, zgodnie z zapisami w niej zawartymi a środki z tytułu jej udzielenia nie zostana przekazane Pożyczkobiorcy- bez ponoszenia kosztów z jego strony.


UWAGA!!! W przypadku umów podpisywanych zdalnie na odległość (za pośrednictwem internetu i Poczty) prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z treścią umowy pożyczki krótkoterminowej (chwilówki).
W takim trybie podpisywania umów nie ma mozliwości bezpośredniego kontaktu z inwestorem lub jego agentem celem wyjasnienia jakichkolwiek wątpliwości.
Jedynym sposobem na udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa zapisy umowy jest złożenie zapytania bieżącego telefonicznie, pod numerem 0- 503 088 926.

ZAPRASZAMY!!!

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Gabriela ( gabrynia.chwp.pl ), 07.12.2010, o 09:04 (UTC):
Zainteresowana oferta uprzejmie pytam. Jaki jest z Państwem kontakt telefoniczny, gdyz podany 0-503 088 926 nie zgłasza sie natomiast jest informacja "nie ma takiego numeru".Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (5 wejścia) tutaj! Copyright restrected  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=